Nieuwe email code van kracht

Op 1 januari 2012 is de nieuwe Code E-mail in werking getreden. De code is 'zelfregulering' (dus geen wetgeving) die tot stand is gebracht door de DDMA, Thuiswinkel.org en VNO-NCW.

De Code geeft spelregels voor commerciële e-mail die gelden voor B-to-C en voor B-to-B.

De Stichting Reclame Code zal toezicht houden op de naleving.

Deze regeling laat de spamwetgeving onaangetast en ook het toezicht door de OPTA (zie website www.spamklacht.nl).

De inhoud van de reclame moet ook voldoen aan de regels van de Nederlandse Reclamecode.

Eisen onder de regeling in het kort:

  • expliciete en aantoonbare toestemming is vereist om via email te worden benaderd; bepaling in privacy statement of algemene voorwaarden is niet voldoende
  • toestemming is niet vereist als er al een aantoonbare, actieve klantrelatie bestaat (namelijk eerdere koop van gelijksoortige producten of diensten)
  • adverteerder is verantwoordelijk voor naleving door eigenaar van adressenbestand en andere partijen die hij inschakelt
  • email duidelijk herkenbaar als reclame
  • bijlagen mogen samen niet groter zijn dan 150kb en bij verwijzing naar een downloadbaar bestand moet de bestandsgrootte worden aangegeven
  • adverteerder moet makkelijk en effectief bereikbaar zijn voor de ontvanger van de e-mail door naam, adres en contactgegevens te vermelden of naar deze te verwijzen via een werkende link
  • naam van eigenaar van de adressen moet in 'van'-veld staan
  • werkend antwoordadres op te nemen in het Reply To-veld
  • mogelijkheid om kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze af te melden.

Lees vooral even de volledige en goed hanteerbare regeling door!

publicatiedatum: woensdag 4 januari 2012

Artikelen

Komende EU-verordening gegevensbescherming: wat betekent dat voor u?
Op 15 december 2015 is de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') voorlopig ...

meer

Klaar voor een datalek?
Per 1 januari 2016 bent u wettelijk verplicht datalekken te melden. Weet u wat u moet doen? ...

meer

Opslag data in VS niet langer mogelijk? Of toch wel?
- UPDATED 19 OKTOBER 2015 - De ophef over het verbod op opslag van persoonsgegevens in de VS ...

meer