Uw rechten onnodig in gevaar bij faillissement

Neem tijdig en op de juiste wijze maatregelen om IP-rechten veilig te stellen!

In veel ondernemingen berusten de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, kwekersrechten, merken, modelrechten, octrooirechten en databanken in een risicodragende BV/werkmaatschappij.

We bevinden ons met zijn allen in economisch slecht weer. De ene bedrijfstak heeft daar meer last van dan de andere. Maar ook in úw onderneming kan iets verkeerd gaan waardoor uw onderneming het hoofd helaas niet boven water kan houden. Het zou zonde zijn als daarmee alle rechten in handen van de curator vallen waardoor kapitaal verloren gaat en een doorstart onnodig moeilijk wordt.

Sta daar tijdig bij stil en neem maatregelen. Meestal is het verstandig om de rechten buiten de risicodragende werkmaatschappij te houden. Als dat niet het geval is, doet u er verstandig aan de rechten over te brengen naar een aparte vennootschap (bijv. holding of speciale vennootschap) of misschien juist in privéhanden te houden. Overdracht moet wel tijdig en op de juiste wijze gebeuren, omdat een curator de transactie anders eenvoudig kan terugdraaien.

Verpanding kan soms ook een oplossing bieden.

Doordat wij het veiligstellen van IP-rechten regelmatig begeleiden, kunnen wij een en ander verzorgen voor een vast bedrag. U weet tevoren wat het kost en wat het u oplevert.

Wij nemen u graag ook hiervoor de zorgen uit handen.

Contactpersonen: Ernst-Jan Louwers of Marianne Korpershoek.

publicatiedatum: donderdag 15 december 2011

Artikelen

Privacy & security - TechLaw Discussion
Tijdens de Dutch Technology Week organiseert Brainport Centre for Technology & Law een bijeen ...

meer

Techlaw Discussion "IP: YES OR NO?"
Op 21 april 2016 vindt een Techlaw Discussion plaats van Brainport Centre for Technology & ...

meer

Bavaria wint zaak "Zo. Nu eerst een Bavaria."
Op 16 maart 2016 heeft de rechtbank Den Haag Bavaria in het gelijk gesteld en de vorderingen va ...

meer