Seminar IT inkopen zeer geslaagd

Op grond van de reacties van de aanwezigen mogen wij terugkijken op een zeer geslaagd seminar over Succesvol IT inkopen! De deelnemers bleken zeer betrokken te zijn bij het onderwerp. De prikkelende presentaties van Chris Verhoef (VU Amsterdam), Marianne Korpershoek en Ernst-Jan Louwers lokten stevige en zinvolle discussies uit.

Risicomanagement bij IT-projecten krijgt doorgaans te weinig aandacht. Een goede risicoanalyse, goed contractmanagement en goede governance vanaf begin tot eind is van cruciaal belang voor het welslagen van een project. De aanwezigen onderkenden dat het - in het kader van risicomanagement en governance - onvermijdelijk is om ook een IT-jurist van begin af aan mee te laten draaien in het IT-project. Juridische ondersteuning zal dan ook moeten worden gebudgetteerd in de begroting van het project, zowel aan de kant van de leverancier als aan de kant van de afnemer.

Regelmatig kwamen ook onderwerpen van aanbestedingsrecht aan bod, waarbij het binnen het rigide systeem van het aanbestedingsrecht voor leveranciers lang niet altijd eenvoudig is om goed in te spelen op de behoeften van de aanbestedende dienst.

publicatiedatum: donderdag 26 april 2012

Artikelen

Webinar merkenrecht bij AvdR door Ernst-Jan Louwers
Op uitnodiging van het gerenommeerde instituut Academie voor de Rechtspraktijk presenteerde Ernst ...

meer

Marianne Korpershoek in AG: contract nodig voor agile
De derde hoofdregel van het Agile Manifesto luidt: 'Samenwerking met de klant boven contractonder ...

meer

Huub de Jong bestuurslid van NVvIR
Huub de Jong van Louwers IP|Technology Advocaten in Den Haag is op 18 juni 2015 benoemd tot bestu ...

meer