Seminar IT inkopen zeer geslaagd

Op grond van de reacties van de aanwezigen mogen wij terugkijken op een zeer geslaagd seminar over Succesvol IT inkopen! De deelnemers bleken zeer betrokken te zijn bij het onderwerp. De prikkelende presentaties van Chris Verhoef (VU Amsterdam), Marianne Korpershoek en Ernst-Jan Louwers lokten stevige en zinvolle discussies uit.

Risicomanagement bij IT-projecten krijgt doorgaans te weinig aandacht. Een goede risicoanalyse, goed contractmanagement en goede governance vanaf begin tot eind is van cruciaal belang voor het welslagen van een project. De aanwezigen onderkenden dat het - in het kader van risicomanagement en governance - onvermijdelijk is om ook een IT-jurist van begin af aan mee te laten draaien in het IT-project. Juridische ondersteuning zal dan ook moeten worden gebudgetteerd in de begroting van het project, zowel aan de kant van de leverancier als aan de kant van de afnemer.

Regelmatig kwamen ook onderwerpen van aanbestedingsrecht aan bod, waarbij het binnen het rigide systeem van het aanbestedingsrecht voor leveranciers lang niet altijd eenvoudig is om goed in te spelen op de behoeften van de aanbestedende dienst.

publicatiedatum: donderdag 26 april 2012

Artikelen

Louwers samen met Madison Gurkha en ITSX op Overheid 360°
Vakbeurs Overheid 360°, 22 en 23 april 2015, Jaarbeurs Utrecht: "De overheidsklant is steeds meer ...

meer

Louwers samen met Madison Gurkha en ITSX op Zorg & ICT
Vakbeurs Zorg & ICT, 18 t/m 20 maart 2015, Jaarbeurs Utrecht:  "Behandel uw patiënt als ...

meer

Publicatie intellectuele eigendom en ICT (Louwers en De Wit)
In deel 3 van de praktijkserie Monografieën Recht en Informatietechnologie (SDU) schreven Tom de ...

meer